Banka Dışı Finans Sektörü Büyüme Hızı ile Türkiye Ekonomisine Değer Katıyor…

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık İdare Şirketlerinin 2021 yılı birinci yarıyıl konsolide …

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık İdare Şirketlerinin 2021 yılı birinci yarıyıl konsolide bilgilerini açıkladı.

FKB çatısı altındaki dört bölümün 2021 yılı birinci yarı yıl konsolide bilgilerine nazaran;

  • Süreç Hacmi 130,8 milyar TL,
  • Etkin toplamı 179,6 milyar TL,
  • Öz kaynak büyüklüğü 32,3 milyar TL,
  • Müşteri sayısı 6,9 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği dört bölüme yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Lideri Aynur Eke; Covid’in tesirlerinin azaldığı, aşılama suratının arttığı, baz tesiri ile de ekonomik büyümenin ivme kazandığı içinde bulunduğumuz konjonktürde; FKB bünyesindeki dalların hacimlerinde de bariz artışlar görüldüğünü belirtti.

“Ekonomi idaresince uygulanan para ve maliye siyasetleri ile ortaya çıkan dayanak paketleri, pandeminin yıkıcı tesirinin belirli ölçüde atlatılmasında kıymetli rol oynadı. Son olarak KOBİ’ler için açıklanan farklı finansman-destek paketleriyle birlikte pandeminin bilhassa küçük esnaf üzerindeki aksilikleri mümkün olduğunca giderilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda, üreticiye, tacire, yatırımcıya, ihracatçıya ve tüketiciye hizmet veren faktoring, leasing üzere alternatif finansman araçlarına süratli ve kolay erişimin sağlanmasının; finansman imkanlarının tabana yayılması, finans yükünün tamamının bankacılık sistemi üzerinden alınması, rekabetin artırılması, farklı kredi kanalı oluşturarak GSMH’ya ve istihdama katkıda bulunacak olup, banka dışı finans bölümünün hissesinin gelişmiş ekonomilerdeki seviyesine yaklaştırılmasının bu nedenle elzem olduğuna inanıyoruz.

Öteki taraftan; 7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı kuruluş Kanunumuzun 40. Unsurunda yapılan değişiklikle Birliğimiz çatısı altına giren Varlık İdare Şirketleri’nin de bizimle tıpkı maksat doğrultusunda ilerleyecek olmasından büyük bir memnunluk duyuyoruz. Birliğimiz bünyesine katılan ve açıklanan ekonomik ıslahat paketi kapsamında Varlık İdare Şirketlerimize yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte oluşacak yeni yapımızla, gerçek bölüm firmalarına ve ülke ekonomimize verdiğimiz katkının artırılması mümkün olacaktır” dedi.

Türkiye’nin son devirde yaşadığı yangın ve sel felaketlerinde; FKB’nin temsil ettiği bölümlerin müşterilerine verdiği dayanağı de hatırlatan Eke kelamlarını şu halde sürdürdü: “ FKB idaresi olarak, banka dışı finans hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelerin muhtaçlık duyabileceği dayanağın sağlanması ismine; afetlerin bölge iktisadında yol açtığı olumsuz tesirlere maruz kalan ve ödeme güçleri azalan müşterilerin borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde yahut kendilerine yeni finansman imkanları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi konusunda üyelerimize telkinde bulunduk.”

Banka dışı finansın sürdürülebilir büyümesi devam ediyor…

FKB çatısı altında temsil edilen dört kesimin finansal performansına ait bilgi veren Aynur Eke: “Finansal Kiralama kesimimizin alacaklarının 63,4 milyar TL düzeylerinde olduğunu görüyoruz. Kesimin faal büyüklüğü de 79,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring bölümüne baktığımızda; süreç hacminin 89 milyar TL’ye ulaştığını, alacaklarının ise 46,8 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bölümün etkin büyüklüğü 51,6 milyar TL olup; öz kaynakları ise 9,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin süreç hacmi 25,4 milyar TL oldu. Kesimin faal büyüklüğü 43,2 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,2 milyon, dalın alacak büyüklüğü ise 38,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak Birliğimiz çatısı altına giren Varlık İdare Şirketleri’nin finansal performansına ait bilgiler paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle yönettiği alacak fiyatı 66,6 milyar TL olan VYŞ’lerin 2021 yılı birinci 6 ayda yeni devraldığı alacak meblağı 1,1 milyar TL, bölümün faal büyüklüğü 4,9 milyar TL, özkaynakları ise 2,4 milyar TL, müşteri sayısı ise 4,6 milyon kişi olarak gerçekleşti. Kesimlerimizin bu sayılarını değerlendirdiğimizde ise, 2021’in birinci yarısında bilhassa süreç hacminde artışlar dikkat çekiyor. 2021 yılı birinci yarıyılda geçen yılın birebir devrine nazaran; Finansal kiralama kesimi 61, Finansman bölümü 155, Faktoring kesimi 47 oranında büyüme kaydetmiştir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir