Kemal Okuyan: Siyasal islamın ılımlısının olmayacağı bir kez daha ortaya çıktı

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV’de Gökmen Karadağ’ın konuğu oldu. Afganistan’da yaşanan gelişmeleri pahalandıran …

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV’de Gökmen Karadağ’ın konuğu oldu.

Afganistan’da yaşanan gelişmeleri pahalandıran Okuyan, emperyalizmin dünden bugüne adım adım bölge coğrafyasına nasıl müdahale ettiğini şöyle anlattı:

“Afganistan dünyanın en bahtsız ülkelerinden birisi haline geldi. Geçmişte monarşiyle yönetim edildiğinde dahi bölge ülkelerinden çok farklı, hatta vakit zaman modernizme yönelen enteresan bir ülkeydi. Bağımsızlığını neredeyse bizimle birebir devir kazandı. Türkiye’yle ve Sovyetler Birliği’yle vaktinde iyi bağlar kuran bir ülkeydi. Vakit içinde emperyalizm Afganistan’ın kendi yazgısını eline almasına müsaade vermemeye karar verdi ve elindeki tek başlık gericilikti. Bugün karanlık, ayağında terliklerle bayanlara saldıran ve karanlık getirilmeye çalışılan ülke, 1978 yılında hayli manalı bir tarihi dönüşüme girmişti. Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyeti kolaya alınabilecek bir deney değil. Geri kalmış, kabilelere bölünmüş bir ülkede ülkenin hudutlu sayıdaki personeli, aydını ve asker, sivil bürokratı kıymetli bir dönüşüme imza attılar. Bu dönüşüm ABD ve bölgedeki başka gerici ülkeleri paniğe sevk etti ve vahim bir yığınak yaptılar. Bugün nereden çıktı bu karanlık beşerler denilen Taliban grubunun öncülleri Sovyetler Birliği’ne karşı savaşta ortaya çıktı. Hangi ülkeler bu savaşta bu gerici silahlı güçleri destekledi? ABD’yi bir kenara koyuyorum, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve belirli ölçülerde Türkiye. Münasebetiyle ortada bile isteye yaratılmış bir gerici kuvvet var ve bu kuvvete karşı Sovyetler Birliği’ni yardıma çağırmak zorunda kaldı Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyeti. Altını çiziyorum, Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgal edip sosyalist bir idare kurmaya kalkmadı. 78 yılında olan bir devrimci dönüşüme yardım etmek zorunda kaldı. Neden zorunda kaldı? Birincisi bu türlü bir talep geldiği için, ikincisi ise kendi Cumhuriyetleri Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan tehdit altındaydı. Afganistan’ı islamcı silahlı güçler ele geçirirse bu Sovyet Cumhuriyetleri’ni de etkileyecekti. Birebir şey tekrar ediyor. ABD’nin saçma sapan işgal ederek ve temelsiz toplumsal dayanağı olmayan iktidarı çöktü. Bu manada yenildi ABD.”

“Taliban artık insanların boğazını kesmiyor diye kendimizi avutacak mıyız?”

Okuyan ABD’nin Afganistan’da mağlubiyet almasıyla ilgili yorumlara ait ise şu yorumu yaptı:

“ABD’nin askeri mağlubiyet almadığı ya da kara savaşlarında zaferle çıktığı kaç tane örnek var? Kore’de, Vietnam’da, Irak’ta ve artık Afganistan’da çuvalladılar. Küba’da da çuvalladılar. Domuzlar Körfezi -Kübalı misyonerleri kullandılar ama- ABD çıkartmasıdır. ABD’nin başarılı olduğu tek kara savaşı Granada’nın işgalidir. O da yüz bin kişilik bir ada devletidir. Ve orada yedi yüz tane Kübalı inşaat personeli ABD’ye baş tutmuştur. Onların sayısı biraz daha fazla olsaydı ABD orada da yenilecekti. O yüzden ‘ABD çöktü’ hegemonyası bitti. Lakin ABD bir yere gitmiyor zira elinde öteki seçenekler var. Taliban da bir seçenek ve kendi yarattığı bir örgüt. Taliban’ın şu anda en kıymetli ismi Baradar, ABD tarafından yetiştirilmiş bir silahlı örgüt önderidir. Taliban’ın kuruluşunda ABD’ye gitti, orada eğitildi. Daha sonra ABD’ye karşı gayret ederken yakalandı ve şahsen ABD tarafından hür bırakıldı 2018’de ve görüşmelerin başına getirildi. Artık ABD hem düşman, hem dost yaratıyor. IŞİD ve El Kural’da de bu türlü oldu. Bunlar kullanışlı çeteler, dost olduğunda da düşman olduğunda da. Şunu söylemiyorum; ABD Afganistan’a hakim filan değil lakin yeni bir kart açıyor, Taliban Afganistan’ı, Rusya’yı yine islamcı örgütlerle kuşatmak istiyor. Aslında Çin için de bir tehlike lakin bu iki ülke buna uyandılar ve tedbir almaya çalışıyorlar Talibanla fakat bu tehlikeli bir oyundur, bölgemiz giderek daha fazla daha yaygın bir coğrafyada bu radikal islamcı takımların cirit attığı bir bölge haline gelmiştir. Ayrıyeten siyasal islamın ılımlısının olmayacağı da ortaya çıkmıştır. Tartışılıyor, Taliban eskisi üzere değilmiş. Bu niçin tartışılıyor, biz insanların sokakta boğazını kesmiyorlar diye kendimizi avutacak mıyız? Ya da “Türkiye Taliban Afganistan’a benzemiyor” deniyor. Benzemez zati, şunu öğrenmemiz gerekiyor. İslamın siyasallaşması ya da laisizmden uzaklaşılan her örnek başa büyük bir beladır. İkincisi emperyalizm her vakit başa beladır. ABD başarılı da başarısız da olduğunda başa beladır. Münasebetiyle şu anda “ne hoş ABD yenildi” demek için çok erken. İyi oldu, ABD çıktı oradan lakin kendi uzantılarını oranın başına bela ederek çıktı. Gayret bölgemizde sürüyor ve bu uğraşın büyük güçlerin zavallı halkların kanıyla birbirleriyle yaptıkları gayretten çıkıp, fakirlerin kendi yazgılarını ele aldığı bir gayrete dönüşmesi gerekiyor. Afganistan’da da, Irak’ta da, Suriye’de de, Türkiye’de de bu türlü. Yoksa biz daha çok izleyeceğiz Talibanları, El Kaideyi, IŞİD’i ve benzerilerini.

“Afganistan’ın aydınlanmacı ve eşitlikçi bir iktidara muhtaçlığı var, her ülkenin olduğu gibi”

Afganistan’ın 1978 yılındaki tecrübesini ise TKP Genel Sekreteri şöyle kıymetlendirdi:

“Afganistan ilerici, devrimci, sosyalizme yönelmiş bir idareyi yaşadı, 78’den 92’ye kadar. Baktığımız vakit Afganistan tabi endüstrisi olmayan, iktisadı afyona ve madene dayanan geri bir ülke. Bu türlü bir ülkede çok büyük işler yapıldı. Bayanlar özgürleştirildi, eğitim hakkı elde edildi, kültür sanat alanında kıymetli ilerlemeler yapıldı, parasız sağlık ve eğitim hizmetleri verildi. Afganistan çağdaşlaşma sürecine girdi ve bunu eşitlikçi ve aydınlanmacı bir karakterde yapmayı denedi. Pek bilinmeyen bir örnek vereceğim. ABD Afganistan’ı işgal ettikten sonra ellerinde kendi kurmaya kalktıkları devlette çalışacak takım bulamadılar. Polis teşkilatında, İçişleri, Sağlık Bakanlığı’nda… Ve sosyalizm devrinden kalma takımları kullanmak zorunda kaldılar. Bu takımların bir kısmı Türkiye’de askeri eğitim aldı tekrar. Afganistan’da devrimci devirden kalma takımlar ne yazık ki ABD’ye hizmet etmek durumunda kaldılar. Bu başka bir tartışma konusu, bana nazaran yanlış bir tercih. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum, Afganistan’da bir iz bıraktı o periyot. Hâlâ orada karanlığa karşı bir direnç varsa, bayanlar birinci fırsatta ayağa kalkıp ses çıkarıyorsa o devrin kesinlikle izi var. “Afganistan’da ne öneriyorsunuz?” sorusunun cevabı mutlaka budur. Afganistan çağ dışı kabilelere, silahlı örgütler ortasından seçim yapmaya mahkum değil, tarih olmadığını gösterdi. Lakin rahat bırakılmıyor bu ülke. Altını çiziyorum o denli ya da bu türlü orada 15 yıllık ilerici bir iktidar vardı ve bu ilerici iktidar ülkeyi değiştirmeye başlamıştı. Münasebetiyle Afganistan’ın mutlaka aydınlanmacı ve eşitlikçi bir iktidara gereksinimi var, dünyanın her ülkesinin olduğu üzere. Bugün Taliban’a bakıp ABD işgali daha güzeldi deme talihimiz yok, ikisi birbirinden beter ve birbirinden besleniyor.”

“Emperyalizm ve sermaye sistemi gericilikle saldırıyor”

Karadağ’ın birtakım siyasetçilerin Taliban’ı destekleyen açıklamalar yapmasıyla ilgili sorusuna Okuyan şöyle cevap verdi:

“ABD işgaline karşı bir gayret kendi başına elbette kıymetlidir. Lakin şunda çabuk etmeyelim. ABD’ye yönelik 11 Eylül akınlarında dünyada ve Türkiye’de kimileri “ABD hapı yuttu, artık ezilenler ayağa kalktı, ABD artık kendi bahçesinde vuruluyor” diye optimist değerlendirmeler yapmıştı. Ne oldu? Tahminen hâlâ bir gölge var 11 Eylül olaylarında, müsaade verildi güya ABD’nin dünyanın sağına soluna müdahale etmesi için bir münasebet olarak kullanıldı. Şunun tekrar altını çiziyorum, ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çıkmak zorunda kalması tutunamaması iyi bir şeydir lakin bunu sağlayan her güce antiemperyalist demek hatta Mustafa Kemal’le karşılaştırmak bana anlamsız ve temelsiz geliyor. Üstelik Taliban ABD’nin yarattığı ve 3 yıldır bilinmeyen ve açık görüşmeler yürüttüğü bir örgüt. Bu görüşmelerde nasıl bir yol haritası çizildiği hakkında sırf varsayım yürütebiliriz. Varsayımı de ABD emperyalizminin bu coğrafyada şimdiye kadar hangi hataları işlediğini hesaba katarak yürütürüz. İmajlara dair parantez açmak istiyorum, bu manzaraların neden servis edildiğini yakında anlayacağız. Bu manzaralar kıymetsizdir ya da palavradır demiyorum. Fakat şu anda Batı medyasında, direkt ABD ve İngiliz medyasını bilhassa kastediyorum, Afganistan’la ilgili bu trajik manzaraların daima pazarlanmasının gerisinden ne çıkacağını göreceğiz. Bununla birlikte bizim laikliğin değerini kavramamız için bu imajlara muhtaçlığımız yok. İkincisi Türkiye’de bu türlü manzaralar yaşanmadığı için şükretmemiz de saçma. Zira her ülkenin tarihteki akışı kendine nazarandır. Türkiye’de de bu imgelerin özündeki geriye gerçek gidiş önemli bir ara aldı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bir ülkede beşerler uçak kanatlarından düşmediğinde de o ülke karanlığa mahkum olabilir. Türkiye’de de o denli olaylar yaşadık ki en az bu imajlardaki kadar vahimdir. Bu ülkede çocuklara tecavüz ediliyor, bayan cinayetleri daima devam ediyor, eğitim sistemimiz büsbütün çöktü ve bunların hesabını soramıyoruz. Münasebetiyle halimize şükretmek ya da bu imajlardan dehşete kapılmak yerine çağımızın bir gerçeğini görmemiz gerekiyor. Emperyalizm ve sermaye nizamı gericilikle saldırıyor. Yani bu sadece memleketler arası siyasette bir enstrüman değil, halkı karanlığa mahkum etmek ve hakkını aramaktan alıkoymak için gericilikle saldırıyor. Hasebiyle bizim laisizme, aydınlanmacı bir atılıma gereksinimimiz var. Bunun artık biricik taşıyıcısı Türkiye’de fakir işçi halk olmak zorunda.”

Talibanla bağlar açısından güçler ortasında bilek güreşi olacak

“Batı medyası neden bu manzaraları veriyor sıkıntısına de kısaca değinmek istiyorum. Bir sefer Rusya ve Çin’in Taliban’la görüştüğünü Batı basını çabucak işlemeye başladılar aslında. Münasebetiyle bir algı operasyonuyla Taliban’ın ABD emperyalizmi açısından iki düşman ülke Rusya ve Çin tarafından himaye edildiği, tanındığı, onunla iyi alakalar kurduğu kanaati yaratılmaya çalışılıyor, bu değerli. Rusya da o yüzden bir yandan Talibanla olağanlaşma denemesi yaparken tedbirini alıyor ve Taliban’ın bir terör örgütü olduğunu kendi basınları işlemeye devam ediyor. Farklı bir tablo var, her iki taraf da, Rusya da, ABD, İngiltere ve hatta AB ülkeleri Talibanla evvel kim bağlantı kuracak cinsinden bir durum yaşıyor şu anda. Hem Taliban’ı öteki tarafa kaptırmak istemiyorlar hem de birbirlerini Taliban’ı desteklemekle suçlama hakkını da kaçırmak istemiyorlar. Ancak bir gerçek var, Talibanla görüşüp anlaşan ABD, Biden da değil, Trump idaresinde yaptılar bu işi. Münasebetiyle Biden’ın eleştirilecek tarafı bu tahliye operasyonunu yüzüne gözüne bulaştırmasıdır, ABD iç siyaseti açısından söylüyorum. Bir öbür olgudan daha söz etmemiz gerekiyor, Avrupa Birliği’nden bugün gelen açıklamalardan bahsediyorum. Talibanla bağ kuran birinci ülke kim olur sıkıntısı kamuoyu oluşturmak açısından son derece kıymetli. Burada Rusya bence çok yanlışsız bir adım attı ve dedi ki Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın ve “BM Güvenlik Kurulu’nda bir mutabakat olmaksızın Taliban’ı tanımayacağız” dedi. Hasebiyle hepbirlikte karar vereceğiz demiş oldu. Yavaş yavaş Talibanla diplomatik ilgiyi hepsi kuracak. Bütün Batılı ülkeler birebir yola girmek zorundalar. Hasebiyle orada bir bilek güreşi olacak. Taliban da bunu biliyor zati. Bu denklemde eli büyük olan Çin. Nedeni de şu, Çin Halk Cumhuriyeti son periyotta Pakistanla çok iyi münasebetler geliştirdi. Şu anda Pakistan ABD’nin müttefiki mi yoksa Çin’in mi biraz tartışmalı. Ve Afganistan’daki gelişmeleri bölgede Çin’in önemli rakibi olan Hindistan’a karşı kullanma imkanı da var. O yüzden de Çin bir yandan da bilhassa madencilik bölümünde ekonomik yatırımı yapma gereksinimi var. Hasebiyle sanıyorum Çin pek fazla Taliban gericidir değildir tartışmalarına girmeksizin son derece pragmatik bir biçimde Taliban idaresiyle münasebetlerde tam gaz gidecektir. ABD’nin bu oyunu Çin tarafında zıt tepebilir. Lakin Rusya’nın Çeçenistan’dan sonra siyasal islamla oynama bahtı kısıtlı.

“Sınırlar namustur deniyorsa diğer ülkenin iç işlerine karışmayacaksınız”

Bu denklemde Türkiye nasıl konumlanmalı sorusunu ise Okuyan kendi cephesinden şöyle kıymetlendirdi:

“Göçmen probleminden söz ediyoruz. Bana nazaran göçmen karşılığının, ırkçılığın mazereti olmaz. Hasebiyle Türkiye bir sorunla karşı karşıya. Türkiye’de hükümetin büsbütün yanlış bir göçmen siyaseti var. O yanlışlık nerede başlıyor biliyor musunuz? Namustur deniyor hudut. Pekala kardeşler aksisi namus değil mi? Türkiye’nin hudutları niçin delik deşik oldu? Zira Türkiye hudut ötesi operasyonları bir kural haline getirdi. Biz her yere kendi coğrafyamızda asker yolluyoruz. Bakın sonları tek taraflı delemezsiniz. Bunun karşılığı da olur. Asker yollarsınız, sermaye yollarsınız, işveren yollarsınız, göçmen olarak geri döner. O yüzden de hudutlar namustur deniyorsa öbür ülkenin iç işlerine karışmayacaksınız, buradan başlamamız gerekiyor. Türkiye’nin egemenliği nasıl kutsalsa, diğer ülkenin iç işlerine de karışmayacaksınız, bu çift istikametli bir problemdir. İkincisi, daima şikayet ediliyor ABD’den, dış güçlerden, lobilerden, şunlardan, bunlardan. Madem bu kadar şikayet ediliyor, Türkiye’deki bu emperyalist güçlerin varlığı sona ersin. Afganistan sıkıntısının tahlili buradan geçer. NATO’dan çıkalım. “NATO’dan nasıl çıkacağız” deniyor. NATO bir doğa kanunu mudur? NATO’dan Türkiye’ye ne yarar gelmiştir ki durmaya devam ediyoruz. Lakin evet bugünkü iktidarla ve düzenle güç. Türkiye’deki bütün yabancı askeri güçler çekilsin. Ülkenin güvenliği için buna muhtaçlığı yok. Tam bilakis yabancı üsler ve askerler halkımızın güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye de diğer ülkelerdeki askeri varlığını geri çeksin. Türkiye’nin güvenliği şurada başlar üzere şeyler söylersek ABD’nin tüm dünyayı kendi egemenlik alanı ilan etmesini de legal kabul etmiş oluruz. Türkiye’nin güvenliği Türkiye’de başlar, diğer ülkelerde değil. Münasebetiyle Afganistan’da ne yapmak gerekir sorusunun yanıtı ülkelerin iç işlerine karışılmamalı olmalıdır. Şayet müdahale edilmezse Afganistan halkı eninde sonunda bu karanlıktan kurtulacaktır. ABD’nin NATO’nun yardımıyla demokrasi, aydınlık, özgürlük gelmez. Türkiye’de bir NATO’cu ülke olarak orada bulunuyor, münasebetiyle derhal çıkılmalıdır.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir