Makine ihracatı 8 ayda 15 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, yılın birinci 8 ayında Türkiye’nin hür bölgeler dâhil toplam makine …

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, yılın birinci 8 ayında Türkiye’nin hür bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 15 milyar dolar oldu. Ağustos ayında ihracatın 2 milyar dolara ulaştığını ve geçen yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 43 artış sağlandığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, “Rakip ülke kesimlerinden süratle ayrışmaya ve dünya makine ticaretindeki hissemizi artırmaya devam ediyoruz. Birinci 8 aylık ihracatımız 2019’un yüzde 18,4 üzerinde. Dünyada kalkınma stratejisi içinde makineye en büyük önceliği veren ülke Çin. Biz kişi başı ortalama olarak, Çin’e yakın düzeyde makine ihraç ediyoruz. AB için tedarik güvenliği ve yakın coğrafya yatırımları bilhassa İkiz Dönüşüm kulvarında en hassas bahis haline geldi. Türkiye ve Rusya’nın dış ticaret ve yatırım tahlillerine yakından bakıldığında da özellikle makine kesiminin, ikili bağların büyümesi perspektifinde özel bir pozisyona sahip olduğu görülecektir” dedi.

2021 yılı Ağustos sonu prestijiyle ihracatını, bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 32,5, Ağustos ayına nazaran yüzde 43 artıran makine kesiminin özgür bölgeler dâhil toplam ihracatı 15 milyar dolar oldu. Ağustos ayında Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a yapılan makine ihracatı 500 milyon dolara yaklaştı. Makinecilerin geçtiğimiz yılın birebir ayına nazaran ihracat artışı Fransa’da yüzde 96’yı, Rusya’da yüzde 63’ü geçti. Makine ihracatındaki yükselişin yalnızca pandeminin baz tesiriyle açıklanamayacağına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

Gelişmiş ülkeler makine ihracat sayılarında 2019 yılını yakalamakta zahmet çekiyorlar. Üstelik bu düşünceyi, emtia ve lojistik maliyetleri nedeniyle fiyatlarda meydana gelen önemli artışa karşın yaşıyorlar zira dünyada ihraç edilen makine ölçüsü 2019’un hâlâ çok gerisinde. Ancak biz rakip ülke dallarından süratle ayrışmaya ve dünya makine ticaretindeki hissemizi artırmaya devam ediyoruz. Birinci 8 aylık ihracatımız 2019’un yüzde 18,4 üzerinde. Dünyada kalkınma stratejisi içinde makineye en büyük önceliği veren ülke Çin ve biz kişi başı ortalama olarak, Çin’e yakın düzeyde makine ihracatı yapıyoruz.”

AB ile istikrarlı, Rusya ile yakın bağlantı

ABD, Çin ve AB’nin yeni devir stratejilerinin Türkiye’ye tesirini pahalandıran Karavelioğlu, bu süreçte Rusya’nın pozisyonunun bilhassa teknolojik ve ticari iş birlikleri bakımından kıymetini artırdığını belirterek şunları söyledi:

Çin yerlileşme konusunda önlemlerini sıkılaştırarak yabancı sermayeli şirketleri giderek daha fazla dışlayan bir kalkınma stratejisine yöneliyor. Vergi artırımı ile ticaret ve sermaye savaşlarına devam eden ABD kanadı ise üretimde sürat kesmemeye çalışıyor. Giderek derinleşen kamplaşmada Rusya, yapacağı tercihlerle, kendisine ticari ayrıcalıklar tanıyacak karşılıklar dahi bulabilecektir. Bizim için bu ayrışmada stratejik merkez Avrupa Birliği. Zira dış ticaretinin yüzde 65’ini kendi içinde yapsa da, AB için tedarik güvenliği ve yakın coğrafya yatırımları bilhassa İkiz Dönüşüm kulvarında en hassas husus haline geldi. Makinelerimize giderek artan ilginin gerisinde, bizim de istek ettiğimiz formda istikrarlı ve sürdürülebilir alakalar kurmak tercihi yatıyor.

Global güçler ortasındaki çıkar çatışmaları ekseninde, makine kesiminin yüksek performans sergilediği Rusya pazarının değerinin yadsınamaz hale geldiğini belirten Karavelioğlu şunları söz etti:

Türkiye ve Rusya’nın dış ticaret ve yatırım tahlillerine yakından bakıldığında özellikle makine bölümünün, ikili bağların büyümesi perspektifinde özel bir pozisyona sahip olduğu görülecektir. İhracatının tamamına yakınını fosil yakıtlar ve ağır sanayi eserlerinden sağlayan Rusya’da sermayenin oluşması ve tabana yayılması tarafında bir çaba var. Bu dönüşümün yansımaları ülkede on binlerce küçük işletmenin kurulacağını ve bunların makine talebinin süratli artacağını gösteriyor. Rusya’nın uzay, silah ve nükleer üzere teknolojinin ileri alanlarında büyük birikimi olmasına karşın sınai üretim gereçlerinde yani makine imalatında bizim gerimizde kalışının nedeni sektörel ekosistemin bütün dünyada KOBİ’ler üzerinde yükselmekte oluşudur. Çabucak her makine kolunda mevcut üretim kabiliyetimiz ve her keseye uygun teknoloji çeşitliliğimiz Rusya’nın dönüşüm eforlarına kapsamlı cevap verebileceğimiz manası taşıyor. İki ülke ortasında makine yatırımı ve ticareti üzerinden bir koridor açılabilirse alakaların istikrarına da katkı sağlanmış olacaktır. Türkiye’de makine üretimi genel imalat sanayi üretiminin 1,5 katı süratle artıyor. Yani, makinecilerimiz bir yandan ülkemizdeki sanayicilerin artmakta olan gereksinimini karşılarken bir yandan da makine üretimi zaafa düşen öbür ülkelerin eksiklerini tamamlıyor.”

“OVP’nin muvaffakiyet kriteri, talebin yerli makineyle karşılanması”

Teknoloji ve katma paha odaklı gayeler doğrultusunda, makine ve teçhizat yatırımlarının artmasını hedefleyen Orta Vadeli Plan’ın yurtiçinde kıymetli bir makine talebi oluşturmasını beklediklerini tabir eden Karavelioğlu, “Planda yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları yoluyla birçok girdide yerlilik hissesinin artırılması hedefleniyor. Son 12 ayda 33,4 milyar dolar kaynağımızın makine ithalatına harcandığı düşünülürse, planın muvaffakiyet kriterinin yurtiçinde oluşacak yeni talebin yerli makinelerle karşılanması olduğu çok açıktır” dedi.

Programın bir diğer değerli gayesinin başta AB yeşil mutabakatına ahenk olmak üzere yeşil, sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomik yapıya kavuşmak oluşundan memnuniyet duyduklarını belirten Karavelioğlu kelamlarını şöyle tamamladı:

Dünyada ana gündem pandemi olmasaydı, bugün iklim değişikliği daha yüksek sesle tartışılıyor olurdu. Zira bu bahis hem dünyanın geleceğini ilgilendiriyor hem de AB için yeni bir büyüme stratejisi manasına geliyor. Tüm dünya üzere, yerli sanayicimiz de mevcut makine parklarının büyük kısmını endüstriyel dönüşüme ahenk sağlayabilmek için yenilemek zorunda. Bu mecburiyet makinelerimize olan talebi güçlü biçimde artıracaktır. Türkiye’nin Makinecileri yatırım ve faaliyetlerini bu öngörüyle planlamakta, makinelerimizin geçirmekte olduğu teknolojik evrime takviye olacak işbirliklerine giderek artan bir ehemmiyet atfetmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir